Stichting Tegenwind
Géén XL-windturbines in Beuningen

Over ons

Stichting Tegenwind is opgericht in 2006 en heeft in haar, in 2021 gewijzigde, statuten vastgelegd wat het doel is van de stichting:

  • de informatievoorziening te verzorgen betreffende de gevolgen en risico’s van de plaatsing van windturbines in een dicht bewoond gebied en in natuur- en recreatiegebied in het algemeen, en in de gemeente Beuningen in het bijzonder;
  • het behartigen van belangen van (rechts)personen die tegen de realisatie zijn van windturbines in een dicht bewoond gebied en in natuur- en recreatiegebied in het algemeen, en in de gemeente Beuningen in het bijzonder;
  • het ondernemen van (juridische) acties om het plaatsen van windturbines te voorkomen;
  • al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Organisatie

De Stichting Tegenwind heeft een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat. Daarnaast is er een vaste groep bestuursadviseurs die ook allemaal op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten voor de Stichting. Wij zijn allemaal woonachting in een van de Beuningse kernen of Bergharen.

 

Bestuursleden:                                                                                   Bestuursadviseur:

Berry van Koningsveld - Bergharen                                             Eric Bouwens - Ewijk               

Bas Bouwman - Bergharen

Guus van der Heiden - Ewijk